Kortkursusse

Akademia bied ʼn verskeidenheid kortkursusse om aan die individu se behoeftes te voldoen. Kyk na die vertoonkas hieronder.

Basiese rekeningkundige en MS Excel-vaardighede vir die besigheidsbestuurder

Begindatum:

Enige Tyd

Koste:

R2000

Formaat:

Selfgerigte aanlyn leer

Selfontwikkeling en afrigting – Die held se reis

Begindatum:

Augustus 2, 2024

Koste:

R3800

Formaat:

Aanlyn selfgerigte leer

Projekbestuur in praktyk

Begindatum:

Augustus 5, 2024

Koste:

R5000

Formaat:

Aanlyn sessies

Visuele kommunikasie: PowerPoints wat wérk

Begindatum:

Augustus 19, 2024

Koste:

R860

Formaat:

Twee aanlyn sessies

Internasionale reikwydte en politieke impakbestuur

Begindatum:

Augustus 19, 2024

Koste:

R7500

Formaat:

Aanlyn sessies en kontaksessies

Inleiding tot forensiese linguistiek

Begindatum:

Augustus 26, 2024

Koste:

R7500

Formaat:

Aanlyn sessies

Watergehaltebestuur (slegs Engels)

Begindatum:

September 9, 2024

Koste:

R6500

Formaat:

In persoon

Digitale media en kunsmatige intelligensie in die klaskamer

Begindatum:

September 28, 2024

Koste:

R7500

Formaat:

Aanlyn sessies

Engels Eerste Addisionele Taalopleiding (Senior Fase en VOO) (slegs Engels)

Begindatum:

Oktober 7, 2024

Koste:

R7500

Formaat:

Ses aanlyn sessies

Middel- en laevlakbestuur: Besluitneming en beplanning

Begindatum:

Oktober 17, 2024

Koste:

R2900

Formaat:

Aanlyn sessies

Kuns van verkope: SPIN-vrae

Begindatum:

Oktober 10, 2024

Koste:

R2000

Formaat:

Vier aanlyn sessies

Onderrig van Afrikaans as addisionele taal

Begindatum:

Oktober 14, 2024

Koste:

R6550

Formaat:

Aanlyn sessies

Die begroting en fiskale beleid

Begindatum:

November 1, 2024

Koste:

R4000

Formaat:

Aanlyn selfgerigte leer

Vorige kursusse

Ekonomiese en monetêre beleid

Begindatum:

Julie 5, 2023

Koste:

R1500

Formaat:

Aanlyn

Inleiding tot litigasietegnieke

Begindatum:

Julie 22, 2023

Koste:

R4600

Formaat:

Twee kontakwerkswinkels

Middel- en laevlakbestuur: Besluitneming en beplanning

Begindatum:

Januarie 23, 2024

Koste:

R2900

Formaat:

Aanlyn sessies

Kuns van verkope: SPIN-vrae (Aanlyn)

Begindatum:

Februarie 2, 2024

Koste:

R2000

Formaat:

Vier aanlyn sessies