Kortkursusse

Akademia bied ʼn verskeidenheid kortkursusse om aan die individu se behoeftes te voldoen. Kyk na die vertoonkas hieronder.

Kernbeginsels van bemarking

Begindatum:

April 29, 2024

Koste:

R9000

Formaat:

Aanlyn sessies

Die innoverende onderneming

Begindatum:

Mei 13, 2024

Koste:

R7170

Formaat:

Kontakwerkswinkels

Visuele Kommunikasie: PowerPoints wat wérk

Begindatum:

Junie 6, 2024

Koste:

R860

Formaat:

2 x aanlyn sessies

Onderrig van Afrikaans as addisionele taal

Begindatum:

Junie 26, 2024

Koste:

R6550

Formaat:

Aanlyn sessies

Inleiding tot forensiese linguistiek

Begindatum:

September 26, 2024

Koste:

R7500

Formaat:

Aanlyn sessies

Die begroting en fiskale beleid

Begindatum:

Oktober 20, 2024

Koste:

R2000

Formaat:

Aanlyn en begrotingseminaar by Leriba, Centurion

Vorige kursusse

Ekonomiese en monetêre beleid

Begindatum:

Julie 5, 2023

Koste:

R1500

Formaat:

Aanlyn

Inleiding tot litigasietegnieke

Begindatum:

Julie 22, 2023

Koste:

R4600

Formaat:

Twee kontakwerkswinkels

Middel- en laevlakbestuur: Besluitneming en beplanning

Begindatum:

Januarie 23, 2024

Koste:

R2900

Formaat:

Aanlyn sessies

Kuns van verkope: SPIN-vrae (Aanlyn)

Begindatum:

Februarie 2, 2024

Koste:

R2000

Formaat:

Vier aanlyn sessies