Kortkursusse

Akademia bied ʼn verskeidenheid kortkursusse om aan die individu se behoeftes te voldoen. Kyk na die vertoonkas hieronder.

Inleiding tot besigheidsetiek

Beskikbaar op versoek aan maatskappye
Koste: Beskikbaar op versoek
Formaat: Twee kontakwerkswinkels

Inleiding tot forensiese linguistiek

Begindatum:  16 Oktober 2023
Koste: R7 500
Formaat: Fisiese kontaksessie en aanlyn sessie

Middel- en laevlakbestuur:
Besluitneming en beplanning

Begindatum: 23 Januarie 2024
Koste: R2 900
Formaat: Aanlyn sessies

Die begroting en fiskale beleid

Begindatum: 2 Februarie 2024
Koste: R2 000
Formaat: Aanlyn en begrotingseminaar by Leriba, Centurion

Vorige kursusse

Kuns van verkope: SPIN-vrae

Begindatum: 29 Augustus 2023
Koste: R2 000
Formaat: Een werkswinkel

Kernbeginsels van bemarking

Begindatum: 2 Mei 2023
Koste: R9 000
Formaat: Aanlyn sessies

Ekonomiese en monetêre beleid

Begindatum: 5 Julie 2023
Koste: R1 500
Formaat: Aanlyn

Inleiding tot litigasietegnieke

Begindatum: 22 Julie 2023
Koste: R4 600
Formaat: Twee kontakwerkswinkels

Onderrig van Afrikaans as addisionele taal

Begindatum: 24 Julie 2023
Koste: R6 550
Formaat: Aanlyn sessies

Hier is die lys van komende kursusse. Hou die spasie dop.

 • Ontslag in die diensverhouding

 • Regs- en finansiële implikasies van ʼn formeel erkende verbinding (huwelike)

 • Foto’s van minderjariges en sosiale media

 • Skryfvaardighede in die regskonteks

 • Voorsieningskettingrisikobestuur

 • Die kuns van direkteur wees

 • Die innoverende onderneming

 • Die mens-faktor van ontwerp

 • Projekbestuur in praktyk

 • Ontleding en vertolking van finansiële state van kleinsakeondernemings volgens die Maatskappywet van 2008

 • Induksiekursus vir praktiese opleiding in die rekeningkundige professie

 • Finansiële bestuur vir die nie finansiële bestuurder

 • Geïntegreerde strategiese besluitneming: Besigheidsimulasie

 • Politieke en veiligheidsrisikoanalise en besluitneming

 • Vroue in leierskap
 • Ontslag in die diensverhouding

 • Regs- en finansiële implikasies van ʼn formeel erkende verbinding (huwelike)

 • Foto’s van minderjariges en sosiale media

 • Skryfvaardighede in die regskonteks

 • Voorsieningskettingrisikobestuur

 • Die kuns van direkteur wees

 • Die innoverende onderneming

 • Die mens-faktor van ontwerp

 • Projekbestuur in praktyk

 • Ontleding en vertolking van finansiële state van kleinsakeondernemings volgens die Maatskappywet van 2008

 • Induksiekursus vir praktiese opleiding in die rekeningkundige professie

 • Finansiële bestuur vir die nie finansiële bestuurder

 • Geïntegreerde strategiese besluitneming: Besigheidsimulasie

 • Politieke en veiligheidsrisikoanalise en besluitneming

 • Vroue in leierskap