Die begroting en fiskale beleid

Het jy al ooit gesukkel om jou begroting te laat klop? Dink net, soveel te meer sukkel die regering ook daarmee. Hierdie kortkursus bied aan jou, die kursusganger, die geleentheid om jou eie begroting te ontleed en hoe om dan daardie selfde beginsels toe te pas wanneer die regering se begroting ontleed word. Die impak wat die begroting op ons het, word dienooreenkomstig geanaliseer. Die kortkursus sal aanlyn aangebied word en afgesluit word met ʼn werkswinkel wat ook aanlyn aangebied sal word.

Let daarop dat kursusgangers professionele CPD-punte kan verdien.

Begindatum

20 Oktober 2024

Formaat

Aanlyn sessies

Koste

R4 000

Toelatingsvereiste

’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Onderrigtaal

Slegs Afrikaans

KURSUSINHOUD

  • My eie begroting
  • Ekonomiese omgewing
  • Nasionale begroting en
  • Fiskale beleid en impak op die ekonomie

IDEALE KURSUSGANGER

Die kursus is ideaal vir die volgende:

  • Uitvoerende amptenare, senior bestuurders, funksionele hoofde en bestuurders;
  • Besigheidskonsultante, analiste, finansiële en strategiese adviseurs;
  • Boere;
  • Kleinsake-entrepreneurs; en
  • Finansiële adviseurs wat kredietpunte moet verkry.

DATUMS

Aanlyn kursus: 20 Oktober tot 2 November 2024

REGISTRASIES SLUIT

13 Oktober 2024

KURSUSAANBIEDERS

Dr. Sandra Adendorff is ʼn dosent in Ekonomie by Akademia, en het ʼn meesters- en doktorsgraad in hierdie dissipline aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy was voorheen werksaam by die Universiteit van Pretoria, asook die Reserwebank. Adendorff se navorsingsfokus is ekonomie, finansiële markte en instrumente, asook makro-ekonomiese beleid. As navorser is sy medeskrywer van ʼn aantal handboeke, onder meer die nuwe uitgawe van Economic Indicators en Understanding South African Financial Markets (Van Schaik) en Monetary Economics in South Africa (Oxford). Daarbenewens het sy artikels en publikasies vir verskeie instansies geskryf, en ʼn aantal referate by internasionale konferensies gelewer. Sy was ook betrokke by ʼn aantal navorsingsprojekte, onder meer gefokus op finansiële integrasie in Suider-Afrika, en is ʼn genoot by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Finansiële Markte. Sy doseer tans die modules Ekonomie en Internasionale Handel by Akademia.

KURSUSLEIER

Dr. Sandra Adendorff  |  sandra@akademia.ac.za